กล่องอาหารกลางวัน

  • กล่องอาหารกลางวันชานอ้อยที่ย่อยสลายได้

    กล่องอาหารกลางวันชานอ้อยที่ย่อยสลายได้

    คุณภาพเกรดเชิงพาณิชย์: บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลเหล่านี้มีความหนา ทนทาน และเชื่อถือได้โครงสร้างน้ำมันและกันน้ำสิ่งนี้ทำให้คุณสามารถแบ่งส่วนรายการออกเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการเปลี่ยนสินค้าเหมาะสำหรับเสิร์ฟของหวานและสามารถใช้ใส่อาหารร้อนหรือเย็นได้